Kommodorin palsta

Hallitus valokuva Juha Viljakainen
Soukan Venekerhon toiminta-ajatus kiteytettiin muutama vuosi sitten hallituksessa muotoon: ”Soukan Venekerho ry on haluttu venekerho, jolla on vankka taloudellinen perusta hyvien jäsenpalvelujen takaamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti jäsenten ja heidän perheittensä veneilyharrastuksen parhaaksi.” Olemme hallituksessa pyrkineet pitämään näitä lauseita ohjenuorana kerhon toimintaa kehitettäessä.

Tammikuussa 2023 jäsenistölle järjestettiin kysely, jossa kysyttiin jäsenten tyytyväisyyttä kerhon toimintaan. Vastauksia saatiin yhteensä 146 kappaletta, joten vastaukset antavat varsin kattavan kuvan jäsenistön mielipiteistä. Kyselyn tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että me jäsenet olemme varsin tyytyväisiä kerhon toimintaan kokonaisuutena. Avoimissa vastauksissa esille nousi erityisesti toimihenkilöiden ja muiden kerhon eteen vapaaehtoistyötä tekevien työn arvostus. Kiitoksia kaikille lukuisille jäsenille, jotka olette esimerkiksi talkooryhmässä, katsastajina tai vaikka Söderin emäntinä ja isäntinä viemässä kerhon toimintaa eteenpäin.

Vuosikokouksessa valittiin SVK:lle uusi hallitus, jossa on hyvällä tavalla kokemusta, mutta samalla myös uudistumista. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Max Korpinen ja Anna Urjo. Max toimii jatkossa vartiopäällikkönä ja jatkaa myös telakointivastaavana. Anna taas ottaa vastuulleen naismiehistön toiminnan kehittämisen. Hallituksen jättivät vuosikokouksessa naismiehistön toiminnasta vastannut Katri Rosenberg ja vartiopäällikkönä toiminut Petteri Peippo. Kiitos Katri ja Petteri aktiivisesta panoksestanne kerhon kehittämisessä.

Kerhon talous on hyvässä kunnossa. Kerhon talouden kannalta merkittävimpiä asioita ovat kotisatamaan sekä kerhon varainhankintaan liittyvät tuotot ja kulut. Kerhon paviljongissa järjestettiin viime vuonna tilaisuuksia koronavuosien jälkeen lähes normaalivuosien tahtiin ja myös tämän vuoden osalta varauskalenteri näyttää varsin hyvältä. Uusia jäseniä liittyi viime vuonna kerhoon lähes edellisten vuosien tahtiin ja myös alkaneen vuoden aikana uusia jäseniä on tullut kerhoon jo useita.

Kuten toiminta-ajatuksessakin sanotaan, niin Soukan Venekerho on olemassa meitä jäseniä varten. Hallituksen tavoitteena on nyt alkavallakin toimintakaudella varmistaa, että SVK pystyy tulevina vuosina tarjoamaan kattavia ja laadukkaita palveluita jäsenille aikaisempien vuosien malliin. SVK:n toimintaan pääsee helposti mukaan osallistumalla talkoisiin, koulutustilaisuuksiin tai vaikka syksyllä Pohjanpesijäisiin. Tervetuloa mukaan kerhon tapahtumiin tänäkin vuonna. Klobbenilla nähdään!

Juha Viljakainen
Kommodori