31.1.2017

Kysyttäessä suostumustani venekerhon kommodoriehdokkaaksi viime syksynä mietin, miten olen kokenut Soukan Venekerhon tuona kahden vuoden aikana, jonka ehdin olla siihen mennessä jäsenenä. Olemme vaimoni Pirjon kanssa käyneet useita mukavia keskusteluja venekerholaisten kanssa laitureilla, Södergrundilla, Klobbenilla useissa tilaisuuksissa ja Suomenojan telakka-alueella. Olemme osallistuneet koulutustilaisuuksiin, kokouksiin ja pohjanpesijäisiin. Olen jopa kouluttautunut katsastajaksi ja osallistunut venekatsastuksiin viime vuonna. Voin kertoa, että olemme lähteneet avoimesti mukaan ja meidät on otettu aivan kaikessa erittäin hyvin vastaan.

Varsin uutena jäsenenä voin vielä arvioida SVK:a ikään kuin ulkopuolisin silmin. Ensimmäinen huomioni oli se, ettei minkäänlaista luokkaeroa tunnu olevan moottoriveneilijöiden ja purjeveneilijöiden välillä. Luokkaeroa josta kuulee toisinaan puhuttavan veneilijöiden keskuudessa, mutta joka tuntuu todellisuudessa hävinneen suuresta osasta veneseuroja. Kyseessähän on jäänne menneiltä ajoilta. Toinen huomioni oli se, että SVK on erittäin hyvin hoidettu yhdistys. Kiinteistöt ja omaisuus on pidetty kunnossa, talous on hyvällä mallilla ja asiat hoidetaan täsmällisesti, yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan. Olemme siis Pirjon kanssa tyytyväisiä venekerhon jäseniä.

Mietin myös, mitkä asiat olisivat keskeisiä, mikäli minut valittaisiin kommodoriksi. Olin kirjannut ne ylös jo joskus marraskuussa 2016.

Jäsenhankinta on ehdottoman tärkeää ei vain venekerhon talouden kannalta vaan myös jatkuvuuden, tulevien vuosien kannalta. Jäsenhankinnan tärkeys on huomattu viime vuosina kaikissa niissä yhdistyksissä, joissa olen toiminut tai joiden kanssa olen ollut yhteyksissä. Aikaisempina vuosikymmeninä sanottiin, että Suomi on yhdistysten luvattu maa. Nyt ajat ovat muuttuneet, yhdistysten aktiivijäsenistö ikääntyy ja nuorta polvea on yhä vaikeampi saada mukaan toimintaan. Ei haluta sitoutua vapaaehtoiseen yhdistystoimintaan, vaan ostetaan mieluummin rahalla hetkeksi sitä mikä tuntuu mukavalta harrastukselta kullakin hetkellä. Toivottavasti aloittamamme markkinointiponnistelut tuovat etenkin nuoria, uusia jäseniä riveihimme.

Yhteistyö, yhteistoiminta niin venekerhon sisällä kuin ulkopuolellakin on nykymaailmassa ehdottoman tärkeää. Kukaan ei pärjää yksin, yhteistyö tuo voimaa. Oma SVK:n Toiminnan kehittäminen -projekti jatkuu hallituksessa keskustelulla palautteista saaduista kehitysehdotuksista. Yhteistyö Espoonlahden muiden venekerhojen kanssa toimii jo. Veneilevä Espoo yhteistyöryhmä (www.sailyta-veneileva-espoo.org) on perustettu 2.11.2016 yhteistyökumppaniksi ja -foorumiksi keskusteluihin Espoon kaupungin kanssa. Siihen kuuluu 13 Espoolaista veneseuraa ja heidän kotisivuiltaan voi seurata mm. Suomenojan tilannetta. Yhteytemme Suomen Purjehdus ja Veneily ry:een - omaan kattojärjestöömme - on kunnossa ja osaamme hyödyntää sieltä saatavaa tukea eri muodoissa. Heidän kotisivultaan löytyy muuten adressi veneverosta, johon voi laittaa nimensä. Mitä näkyvämmin venekerhomme on esillä ja mukana erilaisissa yhteistyökuvioissa muiden veneilyä läheisesti koskettavien yhteisöjen kanssa, sitä paremmin meidät tunnetaan ja jäseneksemme halutaan.

Tiedottaminen on nykymaailmassa muodostunut lähes taiteen lajiksi. Kukin meistä saa päivittäin satoja viestejä joiden lähettäjät odottavat, että juuri sinä reagoit heidän lähettämiinsä viesteihin. Informaation tulva pakottaa meidät valitsemaan juuri sillä hetkellä tärkeimmät viestit ja jättämään muut huomiotta. Tästä syystä viestin toisto ja nimenomaan oikea ajoitus ovat tärkeitä. Emme voi enää olettaa, että kerran tiedotettu on todella kaikkien tiedossa. Toki vastuu reagoinnista on viestin saajalla, mutta jos haluamme, että mahdollisimman moni reagoi viestiimme, tulee meidän harkita viestien toistojen määrä ja etenkin ajoitus. Viestinnän jatkuva kehittäminen ja sosiaalisen median käyttöönoton laajentaminen ovat tärkeitä.

Otan tehtävän Soukan Venekerhon kommodorina vastaan tietäen, että jäsenikäni venekerhossa on varsin nuori. Jäsenistössä on monia, jotka olisivat olleet minua kokeneempia tähän tehtävään. Kommodorin tehtävä ei ole aivan pieni juttu. Jäsen- ja venemäärämme ovat kohtalaisen suuret. Rahaliikenteemme pyöräyttää pankkitilimme läpi lähes 200.000 € vuodessa. Toimimme paviljonkitilan vuokraajana ja meillä on vastuumme myös työnantajana.
Pyydän että autat minua ja hallitusta kehittämään hyvässä yhteistyössä venekerhoamme niin, että sekä nykyiset että uudet jäsenet tuntevat olevansa tyytyväisiä hyvässä seurassa ja venekerhossa. Tule juttelemaan, kun näemme!

Veneilyterveisin

Tero Sandberg
Kommodori 2017