5.12.2017

Ensimmäinen toimintakauteni kommodorina päättyi sääntöjemme mukaan virallisesti lokakuun viimeisenä päivänä ja nyt kerhon hallitus toimiin vuosikokoukseen saakka ikään kuin ”toimitusministeriönä” valmistellen tammikuun vuosikokousta ja toimeenpannen välttämättömiä, kiireellisiä asioita.

Menneen toimintavuoden erityispiirteinä voidaan mainita koko vuoden jatkunut, edellisellä kaudella aloitettu, toiminnan kehittämisprojekti, E-laiturin ostohanke sekä merkittävä rakenteellinen muutos kerhon toiminnan tuloissa.

Kehittämisprojekti on edennyt kerhon omissa pienryhmissä sekä Haaga-Helian opiskelijoiden harjoitustöissä. Mikä tärkeintä se on mahdollistanut ja saanut aikaan vapaata keskustelua jäsenistön kesken kerhollemme tärkeistä asioista. Monia esille tulleita ideoita on jo toimintavuoden aikana pantu toimeen.

E-laiturin hankinnasta tehtiin päätös kerhon ylimääräisessä kokouksessa. Pankkilaina on päätetty ottaa edullisimman tarjouksen perusteella Aktia-pankilta. Tämä tarkoittaa sitä, että tilinumeromme muuttuu taas kerran. Tällä hetkellä käydään neuvotteluja laiturin toimitussopimuksen yksityiskohdista Marinetekin kanssa. Laiturihanke kokonaisuudessaan vaatii paljon kerholaisilta vapaaehtoisia lisäresursseja.

Uusien jäsenten saanti on aikaisemmin ollut kerhon merkittävä tulolähde. Jo parina viime vuonna on ollut nähtävissä uusien jäsenten kato. Toimintavuonna kerhosta jäi pois eri syiden vuoksi 20 jäsentä kun uusia jäseniä tuli 10. Jäsenistön laituripaikkatarve on vähentynyt, joskin tilalle on saatu laituripaikkavuokralaisia.

Kerhon talous pystytään tulevaisuudessa pitämään kunnossa uuden E-laiturin tuomilla tuotoilla, markkinoimalla vapaaksi jääviä venepaikkoja vuokralaisille ja nostamalla paviljongin vuokrauskäyttöastetta.

Kaikkein tärkein asia on kuitenkin se, että jokainen jäsen kantaa huolta uusien jäsenten hankinnasta SVK:hon. Jotta tämä onnistuisi tulee SVK:n olla aktiivinen, vireä, mielenkiintoinen ja puoleensa vetävä venekerho. Meidän on seurattava aikaamme!

Hyvää Suomen 100 v itsenäisyyspäivää!

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta vuotta!

Tero