Upean kesän jälkeen lähes kaikki veneet on nyt telakoitu ja riitettä alkaa muodostua rannoille ja merenlahtiin. Venekerhomme 48. toimintakausi on päättynyt, kun tilikausi loppui lokakuun viimeisenä päivänä. Marraskuussa hallitus, sihteeri ja kirjanpitäjä ovat työstäneet tilinpäätöstä sekä toimintakertomusta, jotka hallitus on hyväksynyt eilisessä (26.11.2018) kokouksessaan esitettäväksi vuosikokoukselle. Tilintarkastajat ovat saaneet materiaalin tarkastettavakseen tänään.

Kulunut toimintakausi oli vauhtia ja ”vaarallisia” tilanteita täynnä.

E-laiturin kunnostushanke eli uuden laiturin hankkiminen SVK:n varoilla SVK:n omaisuudeksi on ollut varmasti suurin taloudellinen voimanponnistus Klobbenin paviljonkirakennuksen jälkeen. Takavuosien tarkka taloudenpito ja laiturihankkeen kannattavuuslaskelmat sekä Espoon kaupungin hyvä suhtautuminen tekivät mahdolliseksi hankkeen toteuttamisen. Nyt Espoon kaupungille kokonaisuutena maksamamme venepaikkavuokrat ovat merkittävästi pienemmät ja erotuksella voimme hoitaa laiturin velkakuluja. Ehkä onnistuneesta laituriprojektista innostuneena Espoon kaupunki on nyt ryhtynyt uusimaan F-laituria!

Södergrund on ollut saaritukikohtamme nyt 20 vuotta. Kesäkuisiin juhliin runsain joukoin osallistuvia sää suosi ja juhlista jäi jokaiselle osallistuneelle hyvä muisto. Tänä vuonna Södergrundin kävijämäärä on kasvanut kaikilla mittareilla.

Uusia jäseniä on venekerhoomme tullut paria viime vuotta enemmän ja tahti tuntuu paranevan sillä uuden tilikauden 2018-2019 aluksi olemme jo ensimmäisen kuukauden aikana saaneet kaksi uutta jäsentä. Jäsenistön ikärakenteesta johtuen jäseniä poistuu veneilyn lopettamisen/ikääntymisen seurauksena vuosittain kuitenkin kohtalaisen paljon.

Nuorisovastaava on saanut vakituisen kutsun osallistua hallituksen kokouksiin. Näin on pyritty tukemaan ja huomioimaan kerhomme nuorisotoimintaa.

EU tuotti päänvaivaa keväällä voimaantulleella tietosuoja-asetuksellaan. SVK sai kuitenkin omat rekisteriselosteensa kuntoon.

Soukan Venekerho ry huomioi kunniakirjalla seuraavia jäseniään Pohjanpesijäisissä lokakuussa:

Mirja Järvinen – pitkä, aktiivinen toiminta kerhon naismiehistössä ja hallituksessa

Simo Vihmo – pitkä, aktiivinen toiminta talkooryhmän vetäjänä, toiminnan-kehittämisprojektissa ja lehtityöryhmässä

Kristian Kotilainen – aktiivinen toiminta E-laiturihankkeessa

Kattojärjestömme Suomen Purjehdus ja Veneily ry on valinnut Arto Linnervuon vuoden avomeripurjehtijaksi.

Toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan joulukuun lopulla, kun ne ovat palautuneet tilintarkastajilta. Vuosikokous pidetään tammikuun 21. päivänä 2019 klo 18:00 Klobbenin paviljongissa.

Haluan toivottaa kaikille venekerholaisille rauhallista adventin aikaa, itsenäisyyspäivää, joulua ja uutta vuotta 2019!

Tero