Veneet vesille 2019

Pitkältä tuntuneen talven jälkeen on taas aika laittaa veneet kuntoon ja laskea ne vesille.  Vaikka viime vuoden laiturihankkeen jälkeen tuntui siltä, että tämä vuosi tulisi olemaan jonkinlainen rauhallisempi välivuosi, voin todeta, ettei näin ole.  Vireillä on taas monta SVK:lle tärkeää hanketta.

Klobben ja Soukan ranta-alue

Kävimme viime vuonna keskusteluja Espoon kaupungin puutarha-asioista ja pienvenesatamista vastaavien hallinnonalojen sekä Soukkaseuran kanssa keskusteluja Klobbenin alueen siistimisestä ja kehittämisestä.  Monilla paikallisilla asukkailla tuntuu olevan sellainen käsitys, että SVK:n vastuulla on koko Klobbenin alue.

Nyt on aika vaikuttaa Klobbenin tulevaisuuteen!  Espoon kaupunkisuunnittelukeskus järjestää tiistaina 23.4. klo 17.30-19.30 Espoonlahden koululla Opettajantie 3 ideointi ja työpajatilaisuuden, jossa laaditaan käyttäjien visio Espoonlahden urheilupuiston kehittämisperiaatteiden laatimiseksi. Eräs kutsussa mainittu osa-alue on nimenomaan ”merellisyys-Soukan rannan ja rantaraitin ympäristön virkistyskäyttö”.  Toivon, että mahdollisimman moni SVK:n jäsen osallistuisi tilaisuuteen. 

Klobbenin ranta-alueen siistimistalkoot yhteistyössä lähiseudun asukkaiden, Espoon kaupungin, Veneilevä Espoo ja Pidä Saaristo Siistinä  ”Siisti Biitsi”-ohjelman kanssa järjestetään 25.5.2019 klo 10-13.  Samaan aikaan lähes kaikki venekerhot ja pursiseurat Espoon alueella järjestävät samanlaisen tapahtuman!

SVK:n omat Klobbenin paviljongin ympäristön talkoot pidämme kuitenkin jo 6.5.

Suomenojan talvisäilytys

Veneiden talvitelakointi Suomenojalla sekä tähän liittyvä Espoon talvitelakointijärjestely kokonaisuudessaan ei ole liikahtanut viime kuukausina mihinkään ja näyttää siltä, että Skatanniityn telakka-alueen laajentamiseen liittyvä valitusprosessi sekä Espoon kaupungin talous ovat ainakin seikkoja, jotka ovat viivyttämässä hanketta. 

Yhteistyö Espoon veneilyseurojen kanssa

SVK tekee ja kehittää yhteistyötä kaikkien espoolaisten venekerhojen ja pursiseurojen kanssa.  Tästä hyvänä esimerkkinä ovat jo pitkään toteutetut Espoon Merikoulu ja Veneilevä Espoo.  Useiden vuosien ajan ovat myös Espoonlahden venekerhojen kommodorit kokoontuneet alkukeväästä keskustelemaan yhteisistä asioista.  Näiden keskustelujen tuloksena viime purjehduskaudella päätettiin lähteä varovaisesti liikkeelle ja kokeilla yhteistyötä SVK:n saaritukikohdan ja KLV:n yhden saaritukikohdan yhteiskäytöstä vierailujen muodossa heinäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana.  Valitettavasti kokeilu epäonnistui siltä osin, ettei vierailuja tapahtunut puolin eikä toisin.  Näin ei haluttuja kokemuksiakaan saatu.

Alkuvuoden kommodorikokouksessa on KLV ottanut esille kokeilun uusimisen siten, että kokemuksia vierailuista tulisi.  Tässä yhteydessä keskusteltiin myös vierailuajanjakson pidentämisestä, koska joidenkin mielestä heinäkuun alun kaksi ensimmäistä viikkoa on ollut huono ajankohta kokeilulle. SVK:n hallitus ei ollut tehnyt minkäänlaista päätöstä asiasta, kun KLV meni julkaisemaan tiedotteen saarivierailuista. SVK on edellyttänyt KLV:a poistamaan tiedotteensa, jonka jälkeen olemme saaneet myös anteeksipyynnön KLV:ta.

Tuo KLV:n onneton väärinkäsitys ja tiedottaminen on aiheuttanut keskustelua venekerhossamme ja tämä on täysin ymmärrettävää. SVK:n hallituksen jäsenille on ymmärrettävästi myös tullut yhteydenottoja aiheesta.

KLV:n venekerhon väärinkäsitys ja inhimillinen erehdys annettakoon anteeksi hyvää merimiestapaa noudattaen. Emme voi sulkea oviamme ja kieltäytyä yhteistyökeskusteluista, jos niitä meille esitetään.

SVK:n hallitus on keskustellut asiasta kokouksessaan 15.4. ja päättänyt yksimielisesti pyytää neuvonpitoa uudelta pohjalta saaritukikohtavierailuja koskevassa asiassa KLV:n kanssa. Pyyntöön ei olla vielä saatu vastausta ja näin ollen asia on täysin keskeneräinen.

Laituripaikat

Laituripaikkoja on vielä vapaana ja toivon, että jäsenistö aktiivisesti kertoisin ystävilleen SVK:sta ja vapaista paikoista.  Satamakapteenin kanssa olemme päättäneet jättää tyhjäksi uusimman F-laiturin päässä olevia paikkoja ja täyttää ensisijaisesti muita käytössämme olevia paikkoja tietysti veneiden mitat huomioiden.  Tällä toimenpiteellä varaudumme tilanteeseen, jossa mahdollisesti luovutamme F-laiturin paikat kaupungin käyttöön, mikäli jäsenistömme laituripaikkojen tarve vähenee tulevina vuosina.

Olen aina valmis rakentavaan keskusteluun niin kasvokkain kuin puhelimitse.  Toki myös sähköpostilla voi minua lähestyä mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Hyvää loppukevättä ja alkavaa kesää toivottaen!

Tero

SVK, kommodori