COVID-19 epidemian koetellessa koko maailman ”normaalia” järjestystä, odotellessamme uutta normaalia, on venekerhommekin joutunut sopeuttamaan toimintaansa vallitsevan tilanteen mukaisesti.

Kaikki Klobbenin paviljongissa tapahtuvat koulutukset ja venekerhotilaisuudet on jouduttu peruuttamaan jo parin kuukauden ajan. Paviljongin vuokraustoiminta on ollut ja tulee vielä olemaan jäissä. Tämä seikka tulee vaikuttamaan heikentävästi talouteemme.

Kevään kokouksissaan SVK:n hallitus on käsitellyt uutta tilannetta erityisesti venekerhon talouden kannalta ja seuraavia päätöksiä on tehty:

Laiturilainan lyhennysvapaata vuodelta 2020 on anottu Aktia -pankilta ja se on meille myönnetty.

Talven 2020-2021 telakointimaksut tullaan laskuttamaan niin, että eräpäivä on jo hyvissä ajoin alkusyksystä, jolloin rahat ovat tilillämme ennen kaupungin laskun saapumista.

Heinäkuussa 2020 toimistomme tulee olemaan täysin suljettu sillä kerhosihteerille ei tulla palkkaamaan lomittajaa.

Kiinteiden mastopukkien rakentamisprojekti Suomenojalle tullaan budjetoimaan ensi vuodelle, eikä sitä toteuteta tänä vuonna.

Olemme myös anoneet Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemaa avustusta Korona-viruksen aiheuttamien kulujen/tappioiden korvaamiseksi maalis-toukokuulta.

Poikkeusolojen loppumisesta ja uuden normaalin mukaisista käyttäytymismalleista ei meillä ole vielä mitään tietoa, emmekä tiedä miten riskiryhmät tulee jatkossa huomioida. Moni venekerhomme jäsen kuuluu riskiryhmään ja moni heistä on ollut perustamassa Soukan venekerhoa. Haluamme että kaikilla venekerholaisillamme on yhtäläinen mahdollisuus juhlia yhdessä 50-vuotiasta SVK:a. Tästä syystä hallitus on päättänyt siirtää 50 v juhlan pidettäväksi

20. elokuuta 2021.

SVK on kaikesta huolimatta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa. Olemme saaneet uusi jäseniä enemmän kuin vuosi sitten ja laituripaikkamme alkavat olla täynnä alkaneelle kaudelle.

Toivotan kaikille Soukan Venekerhon jäsenille ja heidän perheilleen hyvää purjehduskautta 2020!

Tero